Nutribatt

Vattenbruk är världens snabbast växande livsmedelssektor. För att få fart på att lösa den universella proteinutmaningen i Sverige och i övriga världen tror vi att utvecklingen skall ske i samverkan mellan tätort och landsbygd, och både i stor och liten skala. För att vattenbruk ska harmoniera med FNs hållbarhetsmål måste överskottet på närsalter tas omhand och omvandlas till växande gröda. Att ladda biokol med fisknäring för att lösa detta innebär dubbel nytta. För det första kan den näringsberikade biokolen hanteras och transporteras vilket ger stor spridningsradie. För det andra är biokol inte bara näringsbatteri utan också kolsänka. Detta möjliggör ett cirkulärt och högpresterande vattenbruk, på landsbygd och i tätort, i stor eller liten skala.

En viktig utgångspunkt för detta forskningsprojekt är att arbeta utifrån ”hästar som springer”, det vill säga entreprenörer som redan arbetar med en modell som rimligen kan förbättras väsentligt med forskning som accelerator. I detta fall är det lämpligt att koppla forskningen på främst Chalmers till en känd lokal aktör som betytt mycket för utvecklingen av svenskt vattenbruk som brygga mellan stort och smått, svenskt och internationellt, ruralt och urbant: Pond Fish and Greens med partners.